HRM

Uw gehele personeelsdossier online. U kunt zelf documenten uploaden en zichtbaar maken voor uw medewerkers. Natuurlijk kunnen wij dat ook voor u doen.

HR signalen
Doordat Nmbrs® automatische signaleringen, de HR dasboards, de employee self service (ESS) en manager self service (MSS) ondersteun, meent u dat, als werkgever, veel werk uit handen. U kunt daardoor beter sturen in uw personeel.
De functionerings- en beoordelingsgesprekken worden meestal vast gelegd en kunnen in het digitale dossier van uw medewerkers gezet.

 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is een belangrijk punt voor een werkgever. Het is in Nmbrs mogelijk om het verzuim te registreren. Tevens kan dit gekoppeld worden aan verschillende verzuimpakketten en arbodiensten.
Op het moment dat een medewerker ziek worden en je hem ziek meld in Nmbrs, wordt er een ziektedossier op basis van Wet Verbetering Poortwachter aangemaakt.