Wijziging belastingplan 2016

Wijziging belastingplan 2016 - foto by Mystic-Mabel

Op het laatste moment zijn nog wijzigingen goed gekeurd door de eerste kamer. Daardoor konden deze niet meer tijdig worden verwerkt in de loonbelastingtabellen voor 2016.

De werknemers betalen begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Per 1 april 2016 wordt de nieuwe loonbelastingtabellen toegepast. Dan worden de ingehouden loonheffingen gecompenseerd. Uw werknemers zullen een ander netto loon ontvangen, dan de eerste drie maanden van 2016.

Tags: