Premie WGA en ZW in 2017

Gemiddelde premie WGA en ZW 2017

In 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) uit twee componenten: een gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW). Nu is de WGA-premie nog opgesplitst in een apart WGA-vast- en een WGA-flex-deel.

Gedifferentieerde premie bepalen via UWV

De hoogte van de Whk-premie is afhankelijk van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. In de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 van UWV staan de gemiddelde premies voor 2017.

  • gemiddelde WGA-premie 2017:   0,74% 
  • gemiddelde ZW-premie 2017:      0,35%

De exacte premie voor 2017 krijgen werkgevers in november via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2017 zelf berekenen via de site van het UWV: uwv.nl/premiewijzer.

Eigenrisicodragers zijn zelf verantwoordelijk

Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie van UWV niet, maar zijn wel zelf verantwoordelijk voor uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. 

In het Whk-stelsel veranderen in 2017 drie dingen:

  1. Werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en dit volgend jaar voor de hele WGA willen zijn, hoeven de WGA-flex-uitkeringen van werknemers die vóór 2017 ziek worden niet zelf te dragen.
  2. Nieuwe eigenrisicodragers voor de WGA mogen alle lopende WGA-vast- en -flex-uitkeringen achterlaten bij UWV.
  3. Werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar de publieke UWV-verzekering gaan een terugkeerpremie betalen die rekening houdt met WGA-uitkeringen uit het verleden.