Nieuws systeem VAR verklaring

Nieuws systeem VAR verklaring

Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing.

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
Er komen modelovereenkomsten per sector.

Deze publiceert de Belastingdienst straks op de eigen website. Zzp'ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken.
Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor soortgelijk werk.

Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken. Deze wet gaat per 1 januari 2016 inwerking.

Tags: