Nieuwe maatregelen minimumloon per 1 juli 2017

Mogelijk wordt het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 aangepast.
Op dit moment krijg men vanaf zijn 23e jaar pas 100% minimumloon. De Tweede Kamer heeft een voorstel gedaan om het in twee vases te verhogen naar de leeftijd van eerst 22 jaar en dan 21 jaar.
Dat betekend dat je straks vanaf je 21e jaar recht hebt op 100% wettelijk minimumloon.

De publicatie in Staatsblad zal uiterlijk april 2017 kunnen worden.
Minister Asscher zal voor de zomer het wetsvoorstel naar de Raad van Staten sturen voor advies. Dan kan het wetsvoorstel in het najaar naar de Tweede Kamer. Als daarna ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, is het volgens minister Ascher mogelijk dat het uiterlijk in april 2017 gepubliceerd kan worden in het Staatsblad. In dit wetsvoorstel staat dat de eerste verhoging per 1 juli 2017 zal plaats vinden. Elke 22 jarige heeft dan recht op 100% van het wettelijk minimumloon, in plaats van de 85% waar ze nu recht op hebben.

Werkgelegenheid mag hier niet onder lijden.
De verhoging mag geen nadelig effect hebben op de werkgelegenheid. Wanneer er geen nadelig effect is, wordt automatisch de leeftijd verlaagd naar 21 jaar. Dan heb je als 21 jarige recht op 100% wettelijk minimumloon, in plaats van 72,5%.

 

Tags: