Kleinschalig, groot in werk

Uw salarisverwerking en boekhouding in de Cloud.
Daardoor 24/7 inzicht in uw organisatie.

Nmbrs®

In Nmbrs® salarispakket zit onder andere de volgende mogelijkheden in:
Medewerkerslogin, Werkgeversprotaal, Verzuimregistratie, Verlofregistratie, Digitaal dossier, HR signalen, Managerslogin (MSS), Eenvoudig te koppelen (API)

Twinfield

Al uw facturen en bonnetjes direct digitaal doorsturen naar Twinfield. Hierdoor heeft u direct inzicht in uw financiële situatie.

Register voor Payroll Professionals

José Wrekenhorst is opgenomen in het Register voor Payroll Professionals (RPP) van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Zij heeft de Vakopleiding Payroll Services (VPS, hbo-associate degree) met succes afgerond. Actualiteiten volgen we op de voet en passen we toe als die voor u relevant zijn.

Blog

Gemiddelde premie WGA en ZW 2017
Het UWV heeft de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van UWV gepubliceerd. Deze blijf in 2017 vrijwel gelijk. 
Stijging wettelijke minimum lonen
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2016.
Wijziging belastingplan 2016 - foto by Mystic-Mabel
Op het laatste moment zijn nog wijzigingen goed gekeurd door de eerste kamer. Daardoor konden deze niet meer tijdig worden verwerkt in de...
Mogelijk wordt het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 aangepast.
Btw terug bij zonnepanelen
Als je zonnepanelen hebt of aanschaft en stroom levert aan de energieleverancier, dan ben je ondernemer voor de btw. 
Nieuws systeem VAR verklaring
Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze overeenkomsten bieden...